Den 48 år gamle mannen forfalsket over 30 resepter ved hjelp av scanner og fargeprinter, og klarte på den måten å få apoteker til å utlevere store mengder narkotiske piller.

48-åringen tilstod alt i retten. Han forklarte svindelen med at han syntes dosene han fikk av legen sin, var for små.

Kvitteringene han fikk på apotekene, leverte han til NAV. Slik fikk han refundert utgiftene. Til sammen lurte han NAV for 54.000 kroner.

Retten mener det er formildende at mannen er i en vanskelig sosial situasjon, og at samboeren hans er pleietrengende. Han ble dømt til 120 dagers betinget fengsel.