Mannen gjorde kraftig motstand da han ble pågrepet i Steinkjellergaten i april 2005. Dermed slo politimannen ham i hodet med knyttet neve — først én gang, og deretter én gang til, enda hardere.

Etter det andre slaget roet mannen seg, og sa «jeg gir meg». Politifolkene fikk kontroll og låste beina hans.

«Tiltaltes etterfølgende maktbruk ved slag i hoderegionen, kan etter rettens oppfatning, vanskelig anses som annet enn rettsstridig maktbruk», heter det i dommen mot tjenestemannen.

Han ble etterforsket av Spesialenheten for politisaker, og ble ilagt et forelegg på 6.000 kroner, som han nektet å akseptere. Dermed gikk saken til Bergen tingrett, som dømte ham for legemsfornærmelse og grov uforstand i tjenesten.

Retten mener politimannen brukte unødvendig mye makt for å få kontroll på fornærmede. Selv mente han at volden var nødvendig fordi mannen var rabiat.

Nå må politimannen betale 5.000 kroner i bot og saksomkostninger på 3.000 kroner.