Jentene var berre fem og seks år gamle då overgrepa skal ha skjedd. Ifølge tiltalen skal dette ha skjedd på Husnes i juni 2005.

No har Sunnhordland tingrett felt sin dom — 10 månader fengsel, der to månader er utan vilkår.

Mannen har sona 60 dagar i varetekt, og dermed vert straffa som står att åtte månader fengsel utsett med prøvetid på to år. Han er dømt til å betala ei sju år gammal jente 30.000 kroner i erstatning, melder avisa Sunnhordland.

Ifølgje avisa syntest tingretten det var vanskeleg å kome fram til riktig dom.

— Mannen har gjort svært alvorlege handlingar og krenkja borna for å tilfredsstilla eigne lyster. Det skulle tilseia lang vilkårslaus fengselsstraff. På den andre sida er tiltalte i ein spesiell helsemsssig situasjon, heiter det i domen.

Til vanleg tek ein ikkje omsyn til personlege tilhøve i slike alvorlege straffesaker, men det gjer altså tingretten i dette tilfellet.