Rettssaken startet i Gulating lagmannsrett i forrige uke etter at mannen anket to dommer fra Bergen tingrett. Der ble han funnet skyldig i overgrep mot jentene. To av dem er hans barnebarn, den tredje er svigersønnens datter fra et tidligere forhold.

Hans to døtre og to eldre barnebarn fortalte i retten at også de hadde blitt seksuelt misbrukt da de var barn.

— Vi er fornøyd med at alle tre jentene våre ble trodd. Slik vi ser det representerer de også de fire andre ofrene, sier jentenes far.

375.000 kroner i erstatning

Dommen fra Gulating lagmannsrett er knusende. Retten har funnet ham skyldig på samtlige punkt. De tre jentene husket til sammen åtte konkrete episoder fra barndommen, og retten mener det er bevist at alle disse ble begått i en periode fra 1994 til 2003.

I tillegg til fengselsstraffen, må mannen betale hver av de tre jentene 125.000 kroner i oppreisningserstatning.

— Det vern barn har mot å bli utsatt for seksuelle handlinger har fått økt fokus de senere år, og både lovgiver og Høyesterett har signalisert at straffenivået for seksuelle overgrep skal opp, sier konstituert statsadvokat Rudolf Christoffersen, som var aktor i saken.

Under teppet ved tv-titting

«De fornærmede har både på grunn av alder, at de var overlatt i hans omsorg og omstendighetene ellers, ikke kunnet verge seg mot tiltaltes overgrep eller forstå hva som skjedde.

Overgrepene skjedde ofte i situasjoner som for barna var positive, for eksempel på fanget under teppet ved tv-titting. Tiltalte benyttet disse situasjonene til grovt å utnytte den tillit barna og deres foresatte viste ham»,heter det i dommen.

— Det verste med denne saken er det ufattelige tillitsbruddet han begikk som far og bestefar, ved å utnytte sin posisjon i familien. Det var trist å se ham i retten ute av stand til å vise anger for den skaden han begikk, sier mannens svigersønn.

- Har bagatellisert

79-åringens to døtre forklarte seg også for retten. Det samme gjorde to voksne kvinner, som også er hans barnebarn. Samtlige fire fortalte at de også ble utsatt for seksuelle overgrep. Retten la imidlertid ikke vekt på dette, da straffen ble satt, ettersom disse fire sakene er foreldet.

Men i dommen er de fire andre kvinnene nevnt:

«Retten mener det er et mønster, der mannen har forgrepet seg seksuelt på barn han har omsorgen for og som er i en situasjon der de ikke kan verge seg mot hans overgrep.»

Retten mener 79-åringen har bagatellisert overgrepene og ikke vist noen form for anger. Dommerne finnet ingen formildende omstendigheter.

Ikke fradrag for alder

— Den straff lagmannsretten har fastsatt er streng, selv om påtalemyndigheten mener at den burde ha vært enda strengere, sier Christoffersen.

Advokat Jan Bakke forsvarte mannen og konstaterer at han fikk et år mindre enn aktor påsto.

— Jeg ønsker ikke kommentere dommen, sier han til bt.no.

Verken høy alder eller hans helsemessige situasjon ble tillagt vekt da dommerne ga ham fem år fengsel.

Den dømtes svigersønn ber alle andre som utsettes for overgrep om å si fra.

— Jeg vet at det er andre der ute som tier om overgrep. Vår sak viser at andre også må si fra om misbruk de har vært utsatt for, påpeker mannen.