En mann er i Sogn tingrett dømt til et års fengsel etter flere seksuelle overgrep mot stedatteren. Han må også betale 40.000 kroner i oppreisning.

Seks måneder av fengselsstraffen er gjort betinget, med en prøvetid på to år.

Mannen er dømt for å ha skaffet seg seksuell omgang med noen som er ute av stand til å motsette seg, for å ha begått flere seksuelle handlinger uten samtykke.

Mannen har også utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i ord og handlinger.

Mannen er gift med fornærmedes mor og de har også barn sammen.

Stedatteren var i slutten av tenårene da de fleste av episodene fant sted. Hun meldte fra til helsesøster etter å ha fått en MMS fra stefaren med bilde av penisen hans.

Dermed ble saken rullet opp i sin fulle bredde. Mannen ble blant annet dømt for en episode der han skaffet seg seksuell omgang med stedatteren.

Han ble også dømt for å ha befølt henne flere ganger, for å ha blottet seg, og masturbert ved siden av henne i tillegg det MMS-bildet.

Han ble imidlertid frifunnet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av et avhengighetsforhold eller tillitsforhold.