Overgrepet ble avslørt da jenten fortalte det hele til sin far.

Verken foreldrene, skolen eller barnevernet ønsket å anmelde forholdet, blant annet fordi jenten ikke syntes å ha noen spesielle reaksjoner etter overgrepet. Men høsten 2002 kom saken opp igjen, da helsesøster fikk bekymringsmeldinger om jenten.

Det viste seg da at hun i tillegg til fetterens overgrep også var blitt befølt av en 13 år gammel gutt.

13-åringen er under den kriminelle lavalder, og slipper dermed straff. Men fetteren må nå i fengsel for overgrepet. Denne uken ble han i Nordhordland tingrett dømt til fengsel i åtte måneder, hvorav han slipper med å sone 45 dager. Resten av straffen er gjort betinget.

Dommen var avsagt med dissens, etter at en av dommerne gikk inn for å frifinne den nå 19 år gamle gutten for overgrep.