Kvinnen var på vei til jobb på sin beskyttede arbeidsplass da mannen tok kontakt med henne på gaten.

Hun ble med ham hjem. Inne i leiligheten kysset han henne, kledde seg naken og begynte deretter å beføle henne blant annet i skrittet på innsiden av buksen.

— Ikke vant til handikappede

Mannen erkjente i grove trekk hva som hadde skjedd, men ga tre ulike versjoner av hvordan han befølte henne i skrittet. Dermed mistet han mye troverdighet.

Han ble heller ikke trodd da han forklarte at han ikke forsto at kvinnen var mentalt svekket. Han begrunnet dette med at han ikke var vant til å omgås psykisk utviklingshemmede i det landet han kommer fra.

Mannen hadde bodd i Norge i ett år og fire måneder da dette skjedde høsten 2005. Nordhordland tingrett viser blant annet til en sakkyndigrapport som slår fast at kvinnen gir klart inntrykk av å være mentalt enkel, og at dette vil være åpenbart, selv for en utrenet person.

Brukte ikke tvang

Retten mener derfor at mannen forsettlig utnyttet kvinnens handikap til å skaffe seg seksuell omgang.

Av formildende omstendigheter trekker retten frem at 30-åringen ikke brukte tvang og avsluttet handlingen da kvinnen ba ham om å stanse. Retten trekker også frem at han erkjente de faktiske forhold, slik at kvinnen og hennes familie slapp den ekstrabelastningen det vil være å ikke bli trodd.

Retten dømte mannen til seks måneders fengsel, hvorav halvparten er betinget.