Det var Hardanger Folkeblad som først omtalte saken.

Politikeren, som ga en uforbeholden tilståelse i retten, er nå dømt til ni måneders fengsel for seksuell omgang med barn under 14 år.

Voldtatt i egen seng

Forholdet skjedde i 2004, som er over ti år siden. Overgrepet skal ha skjedd i guttens egen seng, og siktede forklarte i retten at han ikke på noe tidspunkt merket at fornærmede var våken under overgrepet.

Både bistandsadvokat Ivar Abrahamsen og aktor Trond Eide mener overgrepet har likehetstrekk med en såkalt sovevoldtekt.

Aktor la i retten ned påstand om fengsel i minimum ett år.

I dommen fra Hardanger tingrett blir det lagt vekt på at handlingen var et alvorlig tillitsbrudd mot den fornærmedes familie. Det er også skjerpende at det skjedde i hjemmet, hvor man har krav på ro og trygghet.

Må betale erstatning

I formildende retning trekker retten frem at den siktede har vedgått forholdet og gitt en uforbeholden tilståelse.

På bakgrunn av dette blir politikeren dømt til fengsel i ni måneder.

Politikeren må i tillegg betale offeret erstatning for økonomisk tap, samt 75.000 kroner i oppreisingserstatning.