Jenten var seks eller syv år gammel første gang mannen begikk et seksuelt overgrep mot henne. Han hadde drukket noen øl om kvelden før han misbrukte jenten som lå ved siden av ham i sengen.

Tre år senere, mens jentens mor var bortreist, forgrep han seg igjen. Etterpå, da mannen hadde sovnet, ringte hun sin mor og gråt i telefonen.

43-åringen innrømmet i retten det første overgrepet, men benektet det andre. Han hevdet at jenten var lei seg for at moren hadde reist bort, og at han bare prøvde å trøste henne. Den forklaringen trodde ikke retten på.

Jenten, som i dag er 16 år, har fått store skader som følge av overgrepene. Hun lider av post-traumatisk stressyndrom og trenger behandling hos psykolog.

43-åringen ble dømt til fengsel i ett år og ni måneder, og må betale erstatning på 100.000 kro-ner til jenten.