En 30 år gammel mann er i Bergen tingrett dømt for en rekke alvorlige overtredelser av narkotika og våpenlovgivningen. I desember 2008 skaffet han nesten 200 gram amfetamin. Mannen han kjøpte stoffet for, er straffedømt en rekke ganger, både for vold, vinning og narkotikaforbrytelser.

30-åringen videreleverte stoffet til en kvinne, som transporterte det i en Audi frem til politiet beslagla narkotikaen i en ransaking.

Et par måneder tidligere skaffet han seg i overkant av 6000 narkotiske tabletter, blant annet valiumtabletter. Tablettene oppbevarte han på et loft som tilhørte en annen. Før politiet beslag tablettene, overleverte han cirka 1000 av dem til den tidligere straffedømte mannen. Vedkommende er blant annet dømt for å ha terrorisert en kvinne mens han holdt henne fanget.

Fengsel i ett år og åtte måneder

I tillegg til narkotikaforbrytelsene, domfelles 30-åringen også for å ha oppbevart pistol og ammunisjon ulovlig. Han skaffet seg pistolen i Bergensområdet sommeren 2008, uten tillatelse fra politimesteren.

I straffeskjerpende retning peker retten på at det store kvantumet av narkotiske stoffer som siktede har hatt befatning med, innebærer en betydelig spredningsfare. Det er skjerpende at 1000 av tablettene faktisk er solgt videre.

Mannen erkjente forholdene i retten, og fikk dermed en strafferabatt på åtte måneder. Den endelige straffen ble satt til fengsel i ett år og åtte måneder.

Mannen mister også førerkortet etter å ha kjørt bil i påvirket tilstand.