Straffen er den samme som mannen fikk av Bergen byrett i fjor. 54-åringen anket på skyldspørsmålet og lovanvendelsen i dommen. Han må i tillegg betale en oppreisningserstatning på 40.000 kroner til sin tidligere samboer.

Brannen, brøt ut klokken 1530, fredag 2. juni 2000. Samme dag hadde mannens samboer, som han har tre barn med, ringt ham og gitt ham en endelig beskjed om at hun ville forlate ham.

Etter å ha inntatt en del alkohol, forlot han huset, som har fire leiligheter, og gikk på Fotballpuben for å drikke øl. Like etter begynte det å brenne. Brannen utviklet seg eksplosivt og ble ikke meldt slukket før klokken 18.

En person som lå og sov i et rom på loftet kunne lett ha omkommet i brannen

Lagmannsretten stadfester byrettens dom, som sier at ingen andre enn 54-åringen kan ha tent på brannen. I tillegg til mordbrann, ble mannen også dømt for mishandling, trusler og brudd på våpenloven.