En mann i 30-årene er dømt til fengsel for å ha satt fyr på en hytte på Stryn Camping der syv personer lå og sov. Ett år er gjort ubetinget, resten av dommen er betinget.

En jevngammel medtiltalt ble frifunnet. Retten delte seg i hans sak. De to meddommerne fant det ikke bevist at han hadde medvirket til brannstiftelsen eller skadeverket.

Papir i engangsgrill

Hendelsen skjedde i juni 2012. Det var midt i den årlige motorfestivalen i bygden og det var fullt belegg på campingplassen. Etter at noen hadde tent på papir og lagt det i en engangsgrill ved 05-tiden om morgenen, oppsto det stor røykutvikling.

Ifølge tiltalten kunne de syv personene som sov i hytten, «lett ha omkommet dersom brannen ikke var blitt oppdaget og varslet i tide».Den brannsakskyndige uttalte at giftig røyk samlet seg oppunder taket og spesielt to personer som sov på hemsen var i stor fare.

— Det var røykvarsleren som reddet dem. En mann i hytten kom seg raskt ut og tømte et pulverapparat mot brannen, sa Line Bø, leder for Stryn camping, til BT i april.

Mannen vekket også de andre og alle kom seg ut uten fysiske skader.

Konflikt

Begge mennene sa seg ikke skyldig. De hadde drukket «en god del alkohol», men var likevel i stand til gi «nokså detaljerte opplysninger om hendelsesforløpet», ifølge dommen.

Tidligere på kvelden skal det ha vært en konflikt mellom en av personene i hytten og en av de tiltalte. Mannen skal ha nektet å forlate hytten, og ble sint og forbannet, ifølge et vitne.

Den dømte hevdet at han ble utsatt for press i politiavhøret og at han tilsto bare for å skåne sin kamerat. Det trodde ikke retten på.

Mannen må i tillegg til fengselsstraffen betale 16.000 kroner i erstatning til Stryn Camping og 3000 kroner i saksomkostninger.

MORDBRANN: Det var i sydveggen på en av hyttene til Stryn camping brannen startet tidlig om morgenen 3. juni i 2012.
STRYN CAMPING