Den ansatte på bensinstasjonen på Storetveit lot seg nemlig ikke vippe av pinnen, og nektet plent å levere ut noen penger.

Nå er 21-åringen dømt til fengsel i ett år for ransforsøket, samt andre volds— og narkotikaforhold.

Dommen i Bergen tingrett er 21-åringens ellevte, noe som klart fikk betydning for straffeutmålingen.