I slutten av juli i fjor ble fem kurdere fra Nord-Irak funnet gjemt bak i en varebil på Skoltegrunnskaien. Hensikten var å komme seg til England siden de alle tre hadde fått avslag på søknad om oppholdstillatelse.

Sjåføren bedyret sin uskyld, men ble i fjor høst dømt til 10 måneders fengsel for organisert menneskesmugling.

Avlyttet telefonen

I januar var det to bakmenns tur til å stå til rette for Bergen tingrett. Ingen av dem, en 31-åring og en 21-åring, innrømmet å ha vært med på det. Men påtalemakten kunne legge frem detaljerte opplysninger fra en rekke telefonsamtaler mellom 31-åringen og kontakter i Tyskland. Denne kontakten var også mistenkt for menneskesmugling av tysk politi, som derfor avlyttet telefonen hans.

I disse telefonsamtalene snakkes det om «sauer», som skal være en vanlig omskriving når menneskesmuglere snakker sammen.

31-åringen er også funnet skyldig i å ha smuglet irakere fra Danmark til Sverige. Disse dukket senere opp i Norge, hvor de søkte asyl. For dette ble han dømt til fengsel i ett år og seks måneder.

21-åringen, som retten mener ikke var så sentral, ble kun dømt for forsøk på organisert smugling fra Bergen til England. Han fikk ett års fengsel.

— Kynisk menneskesyn

Aktor i saken, politiadvokat Einar Råen, sier han er fornøyd med dommen, og viser blant annet til at retten fant bevis for smugling til tross for at ingen av aktørene ville innrømme noe som helst. Heller ikke de som ble forsøkt smuglet. Råen reagerer også på kynismen.

— At de bruker ordet sauer om asylsøkere, forteller noe om et kynisk menneskesyn, sier han.

De to dømte sier begge at de er kurdere fra Nord-Irak.

Som en kuriositet; 31-åringen ble også dømt for å ha innført 245 kilo kjøttvarer og 26 kilo ost.

Dommen er ikke rettskraftig.