I forrige uke møtte 50-åringen i retten og forklarte seg om tiltalen mot ham som lød på private innkjøp for over 700.000 kroner.

Pengene ble belastet eller forsøkt belastet kommunen. Mannen kjøpte blant annet dyrt data— og teleutstyr og fikk utlevert to biler. Den ene bilen gikk til mannens venninne.

Må betale erstatning

Nå har Bergen tingrett dømt mannen til ti måneders fengsel, etter at han ble funnet skyldig i å ha beriket seg med forbruksgjenstander med til sammen 628.760 kroner.

Da 50-åringen var i retten erkjente han flere av forholdene, noe retten mener peker i formildende retning.

Retten nevner likevel flere forhold som virker skjerpende på straffen.

Det første forholdet er at 50-åringen tidligere er straffedømt for lignende forhold. I 2000 gikk han rett fra fengselsstraff for bedrageri, til jobben som servicemedarbeider i kommunen med ansvar for diverse innkjøp.

Etter fem år i jobben skal han for første gang benyttet han seg av muligheten til å trikse og lure igjen.

– Retten vil særlig trekke frem likhetstrekk i fremgangsmåten han har benyttet for å tilegne seg uberettigede fordeler på, som fremstår som kynisk og beregnende, heter det i dommen.

– Påstått ukultur hjelper ikke

Retten mener også det peker i straffeskjerpende retning at han har misbrukt den autoritet som medfølger å være offentlig ansatt.

Da 50-åringen var i retten forklarte han at han lot seg rive med at det ikke var gode rutiner for kontroll i kommunen. Han hevdet også at det hersket en ukultur blant kommunenes ansatte når det gjaldt å ta ut gjenstander til privat bruk som faktureres kommunen.

– Uten å ta stilling til rettmessigheten av disse påstandene, vil retten på det sterkeste fremheve ens personlige ansvar for egne handlinger, slik at det ikke på noen måte anses som formidlene eller unnskyldende for tiltalte om andre eventuelt også kan ha opptrådt rettsstridig, skriver dommer Marita Dolores Leiva Mellingen.

50-åringen må også betale kommunen en erstatning på over 200.000 kroner, halvparten av hva kommunens påtalemyndigheten la ned påstand om.

DØMT: 50-åringen som var ansatt i Bergen kommune dømmes for utroskap og må betale kommunen tilbake 200 000 kroner.Tegning: Gustav Kvaal