To måneder av dommen gjøres betinget.

Domfelte meldte seg selv til politiet noen dager etter den dramatiske episoden og ba om å bli fengslet.

— Jeg angrer veldig på det jeg har gjort, og ønsker å gjøre opp for meg, sa 18-åringen gjennom sin forsvarer, advokat Øystein Andersen, den gangen. Retten finner det formidlende at gutten på eget initiativ meldte seg for politiet og tilsto knivstikkingen.