Nylig var en opprivende familiekonflikt tema i Bergen tingrett. En ustraffet kristen far satt på tiltalebenken beskyldt for grov vold mot sin datter fra høsten 2009 til oktober 2010.

Mannen var blant annet ilagt besøksforbud mot datteren, men fikk lyst å gå i kirken sent i 2010. Han gikk til St. Markus kirke, der datteren også var. Han var en av de siste som gikk inn og satte seg på bakerste benk. Datteren så ham og forklarte i retten at hun ble livredd. Det var mange andre mennesker til stede i lokalet.

Risikerte fire år

Før kirkebesøket hadde forholdet mellom datter og far vært svært vanskelig. Tenåringsjenten hadde gått til sin lærer og fortalt om farens voldelige overgrep.

Læreren kontaktet barnevernet. De gikk til politiet, som startet etterforskning som endte med tiltale. Mannen risikerte fire års fengsel hvis han ble dømt.

Da saken ble belyst i retten, frafalt aktor påstanden om at datteren hadde levd i et volds— og trusselregime. Mannen ble dømt for vold mot datteren ved to anledninger, til tross for at aktor mente at bevisene ikke holdt i det første tilfellet.

Slo datteren i boden

I det andre tilfellet ble han dømt for å ha slått datteren 30. oktober 2010. Hun kom hjem og så at faren, som bodde et annet sted, var der. Han hadde ikke besøksforbud mot henne på denne tiden og hadde lov å være i boligen.

Hun ba ham gå, noe han ikke ville. Jenten dro ham ut av huset og låste døren. Faren fant en ekstranøkkel og låste seg inn. Datteren var sint og sa at faren var «psykisk syk og burde teste seg for dette.»

Hun slo også etter ham. Faren dro med seg jenten ut av boligen og tok henne inn i en bod. Ifølge dommen slo han henne minst ti ganger på rumpen og leggene.

Advokaten kritisk

Steinar B. Yndestad er mannens forsvarer. Han reagerer sterkt på saken.

— Den ble snudd på hodet fra første stund, sier Yndestad, som er kritisk til politiets etterforskning.

— Utgangspunktet er at det er foreldrene som har ansvaret og skal tåle et tenåringsopprør, men her har det gått altfor langt i forhold til hva en far skal akseptere fra sitt barn. Hun angrep ham fysisk og han reagerte, sier Yndestad.

Han mener mannen burde ha vært frifunnet, men er samtidig fornøyd med at påstanden om vedvarende familievold ble droppet.

Yndestad mener faren heller aldri burde ha blitt dømt for kirkebesøket.

— Han var ofte i kirken og ville gå der denne dagen. Datteren var der også, men han holdt seg på avstand. Det var cirka 100 mennesker til stede. Jeg har vanskelig å forstå at hans tilstedeværelse skal oppfattes som truende, sier Yndestad.

Mannen ble dømt til 30 dager fengsel og bot på 10.000 kroner. Aktor ønsker ikke kommentere dommen, som ennå ikke er rettskraftig.