16. november 2005 ringer en kvinne fra Østlandet til politiet.

Hun forteller at broren blir holdt fanget i en leilighet i Bergen og at kidnapperne har truet med å drepe ham, hvis de ikke får 15.000 kroner i løsepenger.

Politiet slår full alarm, og forbereder seg på væpnet aksjon, mens de begynner arbeidet med å finne ut hvor mannen blir holdt fanget.

Klokken 13.40 i Ladegårdsgaten er jakten over, politiet finner den angivelig kidnappede mannen.

Historien han forteller i avhør er så drøy at politiet blir skeptiske: Mannen, som omtaler seg selv som en slags torpedo, hevder han dro til Melkeplassen for å drive inn klær og penger fra en ung kvinne.

— Klippet av hestehale

Men torpedooppdraget gikk ikke helt etter planen, forklarer mannen: Han hevder å ha blitt tatt til fange og utsatt for vold og mishandling av en rekke personer.

Kidnapperne skal ha klippet av ham en øreflipp, vridd høyre lillefinger til den ble forstuet, klippet av ham hestehalen og tvunget ham til å drikke en blanding av eggeskall og Zalo. De skal ha slått ham tusenvis av ganger, heist ham naken opp i taket ved hjelp av et taljesystem, og han skal ha blitt voldtatt av en ukjent mann.

Etter at han i avhør ble konfrontert med detaljer som beviselig ikke kan stemme, trekker mannen deler av forklaringen, men holder fast på at han er blitt kidnappet og utsatt for vold.

Flere personer blir pågrepet i saken. Men først i februar i år, mer enn to år etter kidnappingen og utpressingen skal ha skjedd, kom saken opp for retten.

Fem menn og to kvinner tiltalt

Fem menn og to kvinner har sittet på tiltalebenken i saken. Alle var tiltalt for frihetsberøvelse og grov vold, og tre av dem var i tillegg tiltalt for grovt ran av torpedoen og hans mor. Felles for alle syv er at de nekter straffskyld. Fem av de tiltalte er nå dømt for frihetsberøvelse, to av dem også for ran. To av dem er frifunnet på alle punkt i saken.

Retten har ikke funnet det bevist at den selverklærte torpedoen virkelig ble grovt mishandlet. I rettsmedisinernes rapport heter det at det synes som om fornærmede har overdrevet graden av smerte. Det retten imidlertid finner bevist er at torpedoen ble påført slag mot kroppen, risp av kniv og klipp i øret, men retten har ikke funnet bevist hvem som utførte dette.

I straffutmålingen har retten lagt vekt på at det var mange i fellesskap som gjennomførte frihetsberøvelsen og ranet av den selverklærte torpedoen. I formildende retning legger retten vekt på at hendelsen skal ha blitt utløst av at fornærmede møtte opp i leiligheten på Melkeplassen med ladd pistol på et slags torpedo-oppdrag, og at det gikk så lang tid før saken kom opp i retten.

De dømte er:

Mann (34): Ansett som hovedmann. Retten finner det bevist at 34-åringen fremsatte alvorlige og gjentatte trusler mot fornærmede. Dømmes til fengsel i ett år og ni måneder, hvorav seks måneder gjøres betinget. Han er tidligere domfelt 12 ganger for volds- vinnings- og narkotikaforbrytelser.

Mann (23): Dømmes for frihetsberøvelse og ran av fornærmede. 23-åringen truet fornærmede med voldshandlinger, men retten mener ikke at han utsatte ham for vold. Sammen med tre av de andre tiltalte ranet 23-åringen fornærmede. Er dømt til fengsel i ett år og to måneder, hvorav seks måneder gjøres betinget. Han er tidligere domfelt tre ganger.

Mann (35) : Deltok ifølge retten aktivt i frihetsberøvelsen av fornærmede ved å fremføre trusler og slå ham ved en anledning. Retten finner det i tillegg bevist at han klippet hestehalen av fornærmede. Frihetsberøvelsen skjedde hjemme hos 35-åringen. Han dømmes til fengsel i ett år og seks måneder, hvorav seks måneder gjøres betinget. 35-åringen er tidligere domfelt 12 ganger.

Kvinne (25): Dømmes for frihetsberøvelse og ran av fornærmede. Retten mener likevel at hun har hatt en perifer rolle i det hele, og at hun ikke har utøvd vold mot ham. Fornærmede hevdet i retten at det var hun som tvang ham til å spise en blanding av Zalo, vann, egg og planterester, men retten finner ikke tilstrekkelig dekning for dette. Kvinnen dømmes til 270 timers samfunnsstraff, ettersom hun er i en rehabiliteringssituasjon etter narkotikamisbruk og har eneansvar for et barn. Er tidligere domfelt ved en anledning.

Mann (38): Holdt vakt over fornærmede inne i leiligheten sammen med den ene kvinnen. Dømmes til fengsel i ni måneder, hvorav seks måneder gjøres betinget. Er tidligere domfelt 11 ganger.

Disse to stod tiltalt, men ble frifunnet:

Kvinne (25): Retten mener det er tvilsomt at 25-åringen medvirket til fornærmedes frihetsberøvelse, og har valgt å la tvilen komme tiltalte til gode. Hun frifinnes dermed på dette punktet, men dømmes til 30 dagers betinget fengsel for besittelse av amfetamin, hasj og tabletter.

Mann (24): Var i leiligheten i tidsrommet da frihetsberøvelsen skjedde, men retten finner ikke bevismessig dekning for at 24-åringen deltok, og frifinner ham.

DØMT: Fem av syv tiltalte er nå dømt for frihetsberøvelse av en selverklært torpedo i 2005. To av dem er også dømt for ran.
KUTTET AV: Offeret skal ha fått kuttet av hestehalen som her er innrammet.