Om kvelden 10. februar kom de to mennene med fly fra London til Flesland. Med hver sin trillekoffert gikk de på grønt i tollen.

Da de ble stoppet, fant tollerne til sammen 44 kilo av det narkotiske stoffet khat.

Mennene, som begge er 21 år gamle, kom med uforbeholdne tilståelser i Bergen tingrett. Straffen ble satt til 22 dager i fengsel.

Fordi mennene har sittet i varetekt, anses soningen som avsluttet.