I retten forklarte den nå 18 år gamle jenten at faren foregrep seg på henne ved minst seks anledninger fra hun var 10 år gammel.

Foreldrene skilte seg flere år før overgrepene startet, og overgrepene skjedde da jenten var på besøk hos faren.

I ettertid har offeret slitt med både spiseforstyrrelser, søvnproblemer og har drevet med selvskading.

Retten mener det er straffeskjerpende at overgrepene skjedde mens jenten var svært ung, og at det er snakk om et fast handlingsmønster fra farens side.

I formildende retning har retten lagt vekt på at etterforskningen av saken har tatt lang tid — mer enn to år.

Gulating lagmannsrett dømte mannen til to års fengsel. I tillegg må han betale 75.000 kroner i oppreisning til jenten.