Det ble slått pyromanalarm i Bergen i september.

Bare dager etter den store brannen i Skuteviken ble flere mindre branner antent i Årstad bydel.

— Brukte rødsprit

Lørdag 13. september begynte det å brenne i Damsgårdsveien 40. Noen hadde plassert to planker oppetter veggen og tent på.

48-åringen har innrømmet at han tente på plankene ved hjelp av rødsprit.

Søndag 14. september startet han branner i fire kjellerboder i Ibsens gate og Edvard Griegs vei. Den domfelte mannen har forklart at han var sint på venner og slektninger, og at det var en av grunnene til at han satte fyr på bodene.

48-åringen har også forklart at han har en psykisk lidelse som gjorde at han var langt nede på denne tiden.

— Hans bipolare lidelse er nok et relevant moment, men hvor mye det ble vektlagt i straffeutmålingen, er ikke så lett å si, sier hans forsvarer Jon Håkon Hegdahl.

Forsvareren sier at 48-åringen ikke vært tilstrekkelig medisinert.

— Nå er medisineringen kommet i gang, og det gir et håp om at det skal fortsette etter løslatelsen, sier Hegdahl.

Store skader Kjellerbodbrannene fikk aldri stort omfang, men gjorde likevel skader for til sammen 289.000 kroner, ifølge dommen i Bergen tingrett. 48-åringen ble også i 2004 dømt for brannstiftelse. Dette har blitt vektlagt i dommen denne gang.

Mannen fikk seks måneders fengsel for ildspåsettelsene og har gitt en uforbeholden tilståelse i saken.

— Ildspåsettelsene har vært impulshandlinger. Det har vært foretatt en prejudisiell observasjon av ham, og det ble fastslått at han ikke har noen klassiske pyromanilyster, sier Hegdahl.

Ifølge forsvareren vil 48-åringen ta grep for å få orden på livssituasjonen.

— Han er veldig takknemlig for at ingen ble skadet. Han skammer seg og er flau over det som skjedde, sier Hegdahl.

Christian Lura (ARKIV)