En 24 år gammel mann er idømt en bot på 7000 kroner, etter at han to ganger i juni i fjor nektet å følge politiets ordre om å fjerne seg fra et okkupert hus i Bergen sentrum.

Hvis 24-åringen ikke betaler boten, må han sone 14 dager i fengsel for husokkupasjonen.

En 19 år gammel kvinne ble sammen med 24-åringen fjernet av politiet fra hustaket ved hjelp av brannvesenets snorkelbil 22. juni i fjor.

Kvinnen må enten betale en bot på 4000 kroner, eller sone åtte dager i fengsel.

– Jeg vurderer å anke, fordi det er et høyt bøtenivå. Jeg har tatt betenkningstid på dommen, sier 24-åringen.

Også 19-åringen har tatt betenkningstid på dommen. Begge er idømt 1000 kroner i saksomkostninger.

PÅL ANDREAS MÆLAND