En 33-åring fra Stord er dømt for grovt underslag fra Sparebanken Vest på Stord.

Sunnhordland tingrett har nå dømt mannen til 75 timers samfunnstraff, subsidiært 75 dagers fengsel. Han må også betale 281.069 kroner i erstatning til banken og 5000 kroner i saksomkostninger.

Mannen jobbet som kasserer i Sparebanken Vest på Stord. I perioden fra april 2007 til august 2007 gjorde han ifølge tiltalen nærmere tretti uttak fra kunders kontoer. Beløpene varierte fra en tusenlapp til 10.000 kroner.

Tiltalte møtte og erkjente seg delvis skyldig etter tiltalebeslutningen.

Fanget på video Flere av kontantuttakene skal ha skjedd i forbindelse med at kunder kom i banken og tok ut penger. Like etterpå ble det gjort nye uttak fra kundens konto uten kundens signatur. Resultatet ble et overskudd i kassen, som kassereren tilegnet seg, ifølge dommen.

Kassererens aktivitet er også fanget inn av bankens videokameraer.

«Underslaget bedømmes som grovt på grunn av beløpets størrelse, fordi pengene var betrodd ham i egenskap av ansatt i banken og fordi tiltalte søkte å skjule underslagene ved føring av uriktige transaksjoner. Tiltalte handlet forsettlig og med vinnings hensikt», heter det i dommen.

Politisommel Mannen slipper unna med samfunnstraff fordi politiet har somlet med å få saken inn for retten.

Ifølge dommen var saken ferdig etterforsket rundt årsskiftet i 2007/2008.

— Det finnes ingen rimelig forklaring på den senere inaktivitet i saksbehandlingen. Dette medfører en krenkelse av tiltaltes rett til en rettergang innen rimelig tid, heter det i dommen.

23 kunder ble offer for svindelen. De var i hovedsak eldre menn og kvinner på mellom 70 og 90 år.

Mannens advokat Audvald Magne Kvamme har lest dommen og kommenterer spørsmålet om en eventuellanke som følger:

— Dommen skal forkynnes først på mandag, men domfelte er orientert om utfallet. Han tar betenkningstid, sier Kvamme.