Telefonen hennes ga støtet til en større leteaksjon en kveld i februar i år.

Kvinnen i 40-årene hadde vært sammen med to andre på en hytte og hadde tatt til seg en smule alkohol i løpet av kvelden.

— Panikk

Hun forklarte i retten at hun mente hun hadde hørt skrik, og da hun ikke fant de andre, trodde hun de hadde dratt ut med båten og at noe hadde skjedd. Hun sa hun fikk panikk, og aldri ville ringt nødnummeret uten grunn.

Selv fortalte hun at hun ringte fra hytten. Retten legger imidlertid til grunn ut fra andre vitneforklaringer at hun ringte fra et helt annet sted, noe som svekker hennes forklaring.

Retten tviler ikke på at kvinnen hadde panikk da hun ringte. De tror også at hun var i villfarelse med hensyn til hva som hadde skjedd; det vil si at hun faktisk kan ha trodd at en båt hadde kantret.

Selvforskyldt

Men retten mener også at denne villfarelsen skyldtes at hun var beruset. En måling på legevakten 3,5 timer etter oppringningen viste at hun da hadde en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,9 promille.

Retten slår også fast at den skal se bort fra uvitenhet som følge av selvforskyldt rus. Hadde hun ikke helt innpå så mye alkohol, så hadde hun ikke hatt den «realitetsbristen som forårsaket oppringningen».

Retten konkluderer med at kvinnen forsettlig har misbrukt nødnummeret og dermed forårsaket en større utrykning.

Bergen tingrett ga henne en måned betinget fengsel.