Dommen i Bergen byrett lyder på 120 dagers betinget fengsel med to års prøvetid og 5000 kroner i bot. Rettens mindretall, byrettsdommer Brit-Mari Tveit mente imidlertid at han burde tilbringe 45 dager bak murene.

30-åringen, som er en kjent størrelse i MC-miljøet i Bergen, har på ulovlig vis skiftet ut originalrammene med importerte rammer på motorsykler som han har mottatt fra syklenes eiere. Originalrammenes numre ble slipt bort og erstattet med nye og falske numre. Han er også dømt for falsk forklaring etter at en motorsykkel han var i besit-telse av, ble meldt stjålet.

Dessuten omfatter dommen at 30-åringen unnlot å foreta forskuddstrekk av skatt på lønnsutbetalinger til ansatte i Team Trafikkskole, som han er daglig leder av.