24-åringen er dømt for å ha forfalsket fem avtaler om svimlende erstatningsbeløp. På avtalene har bergenseren forfalsket signaturen til en politiadvokat i Hordaland politidistrikt.

Avtalene gjelder millionerstatning for utstyr som skal være ødelagt under beslag, penger som angivelig forsvant under pågripelse, soning for uriktig dom, tapt arbeidsfortjeneste og omsetningstap i selskapene hans.

Bergen tingrett la i straffeutmålingen vekt på at 24-åringen hadde ørsmå sjanser for å lykkes med sitt svindelforsøk:

«Skulle forsøket lykkes måtte det begås grove feil i flere ledd.»

I skjerpende retning legger retten vekt på at 24-åringen setter den misbrukte politiadvokaten i en «høyst ubehagelig og uforskyldt situasjon».

Avtalene ble oppdaget da mannen forsøkte å sende dem fra sin celle i Bergen fengsel til Oslo tingrett. Håpet var å få en såkalt bekreftelsesdom.

Mannen er fra før domfelt to ganger for bedrageri og bedrageriforsøk. Bergen tingrett konkluderer i dommen med at «tiltalte synes å bygge sin tilværelse på illusjoner.»