Mannen eig eit horisontaldelt utleigehus med tre bustader på Årdalstangen, der det lokale eltilsynet var på befaring i november 2009.

Etter dette påla dei huseigaren å utbetre sju feil, der den mest alvorlege var varmgang i inntakssikringane i 3. etasje. Mannen fekk frist til slutten av januar for å fikse feila. Da ingenting skjedde, purra eltilsynet i juni, og varsla tvangsmulkt.

Men kort etter oppstod ein vasslekkasje i huset, og under taksering av desse skadene oppdaga også takstmannen dei varme sikringane på loftet. Han varsla om dette både i sin rapport og munnleg overfor huseigaren. 

Men ingenting vart gjort med dette, og om natta 6. februar 2011 var brannen eit faktum. I retten forklara lensmannen at dersom den ikkje var blitt oppdaga og sløkt etter kort tid, ville den ha utvikla seg svært raskt. Brannen starta ved elinntaket i mønet på huset.

Tiltalte meinte i retten at det ikkje ville vore nokon fare dersom det ikkje var blitt brukt så mykje straum til å tørke opp etter vasslekkasjen, noko han ikkje hadde samtyka til. Han nekta også for at takstmannen hadde varsla han om brannfaren, men vart ikkje trudd av retten på dette punktet.

Dermed vart det ei bot på 6.000 kroner å betale, i tillegg til 3.000 i sakskostnader.