Da Dyrevernet oppdaget fjøset til bonden i 60-årene sommeren 2006, var det et trist syn som møtte dem. Kyrne var sølete og avmagrede, og veggene var møkkete. Dyrene sto i mørket fordi ingen av lysene i fjøset virket. Forholdene var generelt svært dårlige.

Saken ble meldt til politiet, og i forrige uke var saken til behandling i Nordhordland tingrett.

Retten er ikke i tvil om at behandlingen av dyrene er strid med dyrevernloven. Dyrene hadde ikke stell, ikke nok lys og ikke nok for, heter det i dommen.

Bonden er også tiltalt for å ha spredd 20 000 liter med møkk og urin utover utmarken sin. For dette er han tiltalt for brudd på forurensningsloven.

Bonden fikk 45 dager betinget fengsel for brudd på dyrevernloven og forurensningsloven. Han fikk også 20.000 kroner i bot.

Mannen er ikke fratatt fremtidig rett til å ha dyr.

DÅRLIG STAND: Dette er en av kuene til bonden, etter Dyrevernet var på inspeksjon.
BRUDD PÅ DYREVERNLOVEN: Kuene stod i mørket uten stell og fikk ikke nok for, ifølge dommen.