HEIDI RYSTE

En taxitur på nattetid i januar i fjor endte med vold og drapstrusler for sjåføren. Passasjeren sparket drosjesjåføren i brystkassen slik at han fikk ribbensbrudd. Passasjeren truet også med å drepe sjåføren mens han lå oppå ham.

Slo med knyttet neve

Nå kjører passasjeren selv for en drosjeeier som er tilsluttet Bergen Taxi. I tillegg til overfallet på taxisjåføren, er han dømt for vold mot en bussjåfør.

I august 2004 forsøkte han å kapre en buss med ordene: «Du har å kjøre meg til Ask, hvis ikke skal det bli månelyst». Deretter dyttet han bussjåføren og sa at han skulle slå ham så mye at han aldri mer skulle kunne kjøre buss. Truslene fulgte han opp med å slå til bussjåføren i ansiktet med knyttet neve.

Retten syntes det var skjerpende at mannen utøvde alvorlig vold to ganger med kort mellomrom. Det ble også lagt vekt på at begge ble utsatt for traumatiske opplevelser. Mannen ble imidlertid ikke fradømt retten til å kjøre drosje. Dette har heller ikke vært til vurdering i straffesaken.

Mannen oppga i retten at han var yrkessjåfør. Han har en fulltidsstilling som sjåfør for et firma, og dette kan være grunnen til at retten ikke har fanget opp at han også kjører taxi.

— Han er ikke fast ansatt hos meg, men kjører av og til, bekrefter drosjeeieren som er tilsluttet Bergen Taxi til BT.

Visste ikke om voldsdom`

Han var ikke klar over at en av hans sjåfører er dømt for alvorlig vold.

— Jeg har ikke hatt noen klager på ham, og papirene hans var i orden. Da har jeg heller ikke anledning til å si ham opp, sier drosjeeieren.

— Det er politiet som utsteder kjøresedler, derfor er dette en sak for politiet. Jeg håper dette er et engangstilfelle, sier styreleder i Bergen Taxi, Arve Halvorsen.

Han understreker at drosjeyrket er et av svært få yrker hvor politiet krever vandelsattest, og at passasjerer derfor skal kunne føle seg svært trygge.

— Vi må bare stole på politiets sjekk og har verken mulighet eller lov til å spørre om noen er voldsdømte. Hvis det har skjedd en glipp her, synes jeg det er svært beklagelig, sier Halvorsen.

Det lykkes ikke BT å få tak i den voldsdømte drosjesjåføren i går.