Etter at han hadde slått, sparket og skallet to ungdommer (14 og 15) og stjålet 50 kroner, truet han den ene med bank og den andre med drap dersom de fortalte politiet hva som hadde skjedd.

17-åringen var svært beruset og hadde ifølge dommen kjørt i seg seks halvlitere, cider og noe sprit tidligere på kvelden.

Volden var ifølge dommen fra Nordhordland tingrett helt uprovosert, og retten slår fast at volden var massiv.

Retten skriver også at det må reageres strengt mot trusler for å hindre politianmeldelse.

Han ble dømt til 240 timer samfunnsstraff, subsidiært åtte måneders fengsel.

Årsaken til at han slipper ubetinget fengsel er blant annet at han bare var 16 år da han begikk handlingene, at han er tidligere ustraffet og at handlingene fremstår som utypiske for ham.