«Vi står overfor en alvorlig straffbar handling hvor forsøket gjaldt drap på en forsvarsløs, pleietrengende kvinne», heter det i dommen fra Bergen Tingrett.

Det var i påskedagene i fjor at den 64 år gamle kvinnen gråtenede ringte til sin sønn og fortal-te at hun fryktet hun ville ta livet av sin sterkt pleietrengende mor. Da politiet kom til stedet sa hun at hun hadde forsøkt å kvele 88-åringen med en pute, og at hun hadde gitt henne klorin.

Bergen tingrett karakteriserer saken som dypt tragisk. Den dømte kvinnen har gjennom 20 år gitt avkall på alt sosialt liv for å pleie sine syke foreldre. Selv om dommerne ikke vil legge skylden på de offentlige tjenestene, mener de at en mer aktiv hjemmehjelpstjeneste vil kunne gitt den dømte kvinnen nødvendig avlastning og hjelp. Tingretten viser forståelse for at feng-selssstraff kan virke unødvendig hardt, men sier samtidig at det vil være i strid med etisk og moralsk syn på menneskeverdet å ikke reagere med straff av en viss lengde