Foss (31) døde etter at han ble stukket i hjel utenfor Eriksens kjellerleilighet på Brattholmen natt til 4. februar i år. Eriksen hevdet hele tiden at han handlet i nødverge den aktuelle natten.

I retten sa Eriksen at Foss på telefon truet med å drepe ham. Eriksen hadde nemlig ringt ham fordi han hadde reagert på at han kranglet med samboeren, som var i leiligheten sammen med en annen person. Eriksen likte heller ikke at Foss bråket med bilen da han var der like før.

Retten legger til grunn at trusselen kan ha funnet sted.

Betydelig beruset

Like etter telefonsamtalen kom Foss tilbake. Eriksen tok med seg kniv og gikk ut. Han fortalte at han gled på glatten, mistet kniven, ble stukket av Foss før han fikk kontroll på kniven og stakk tilbake.

Retten tror ikke på 30-åringens forklaring. I dommen heter det at «tiltalte beskriver et hendelsesforløp som neppe kan ha funnet sted.» Retten ser dermed helt bort fra Eriksens forklaring og viser til sikre vitneobservasjoner og tekniske bevis.

«Tiltalte var betydelig beruset, han hadde inntatt en blanding av rusmidler hvor alle fører til endret bevissthet, feilkontroll, innlæringsevne og hukommelse», heter det i dommen.

— Kunne låst døren

Dommen gir ikke noe svar på hvordan Eriksen selv ble påført knivskader i den ene armen.

Han «kan ha fått såret på grunn av den fysiske kontakten som var med fornærmede, for eksempel da tiltalte falt over ham med full tyngde...Kniven var skarp og hadde stort skadepotensial. Da er det er ikke unaturlig at også tiltalte ble påført skade, selv om denne skaden var utilsiktet», går det frem av dommen.

— Dommen blir anket, sier Randulf Schumann Hansen, som er forsvarer for Eriksen.

- Hvorfor?

— Min klient har hele tiden stått fast på at han handlet i nødverge. Det er en svakhet ved dommen at retten ikke klarer å slå fast når min klient ble påført kuttskadene. Slik vi ser det, er det en motsetning i at retten utelukker nødverge samtidig som den ikke kan fastslå når stikket ble påført, svarer Schumann Hansen.

- Uforståelig

Retten mener også at Eriksen hadde en rekke muligheter til å unngå å møte Foss, hvis han følte seg truet av ham. Retten viser til at han kunne ha blitt værende i leiligheten sin fremfor å gå ut med kniv og møte den andre.

Retten slår videre fast at Eriksen ikke hadde rett til å bruke kniv den aktuelle natten. Selv om han hadde blitt angrepet, kunne ikke han ha blitt frifunnet. Han gikk nemlig lengre enn nødvendig, heter det i dommen.

«Det er uforståelig at Eriksen reagerte med å ta med seg kniv og anvende denne etter en krangel som han selv initierte», slås det fast i dommen.

Retten ser ikke bort fra at han feilbedømte situasjonen fordi han var ruset på ulike narkotiske stoffer.

Familien lettet

30-åringen ble også dømt til å betale rundt 600.000 kroner i erstatning og oppreisning til avdødes samboer og hans foreldre.

MINTES SØNNEN: Marianne Foss la ned blomster i Ebbesvikvegen på Brattholmen der hennes sønn ble stukket i hjel.
ØRJAN DEISZ (ARKIVFOTO)

— Familien er lettet over at tiltalte ble domfelt og at han ikke ble hørt med at han handlet i nødverge. Saken er en stor tragedie for alle parter, så dette er ikke noen gledens dag for dem. Men de føler en lettelse, sier bistandsadvokat Beate Hamre.

- Fornuftig resultat

Ifølge dommen er det mest sannsynlig at Eriksen stakk Foss forfra mens begge sto.

— Dommen samsvarer med min påstand, så det er vanskelig å si noe annet enn at jeg synes retten har kommet frem til et fornuftig resultat. Premissene for domsslutningen ser også ut til å være i samsvar med påtalemyndighetens argumentasjon, sier førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.