En 74-åring er dømt til 45 dagers fengsel for uaktsomt drap på politimannen Gunnar Angeltveit (55). I tillegg kan han ikke kjøre bil de neste tre årene.

10. april i fjor kjørte han over i motsatt kjørefelt og traff politimannen som var på jobb med Utrykningspolitiet.

I retten i forrige uke forklarte 74-åringen at han ikke vet hva som skjedde like før han mistet kontrollen på bilen.

Undersøkelser som ble gjort av ham etter ulykken gir ikke indikasjon på at han var syk.

— Alt er borte

Angeltveit ble truffet av fronten på 74-åringens bil og så slengt over bilen. Han var i live etter sammenstøtet, men døde kort tid etterpå.

— Jeg husker at jeg så en politimotorsykkel og en politibilen. Det må ha vært 100-150 meter lenger fremme. Jeg tenkte at oi-sann, her er politiet ute og kjører. Plutselig er alt borte, sa bilføreren i retten.

Først på stedet etter politiet var Audun og Torbjørg Takle. De kjørte rett foran Angeltveit på veien og etterpå holdt Audun den døende politimannen i armene mens konen hjalp 74-åringen.

- ”Dette går ikke”, sa Audun til konen like før 74-åringen smelt inn i politimannen på motorsykkel.

Retten delte seg

Nordhordland tingrett har delt seg i to i denne saken og avsagt dom med dissens.

Flertallet - med dommeren og en meddommer - konkluderer med at mannen ikke verken sovnet eller fikk et illebefinnende bak rattet, men at han må ha vært uoppmerksom eller gjort en feilmanøver slik at han ikke holdt seg i sitt eget kjørefelt.

Rettens mindretall ser ikke bort fra at føreren fikk et akutt illebefinnende med bevissthetstap, og at det var dette som forårsaket ulykken. Mindretallet mener dermed at 74-åringen ikke kunne lastes for ulykken.

Retten har ikke funnet at de etterlatte av politimannen ikke har krav på erstatning, fordi 74-åringens handling ikke kan karakteriseres som grov uaktsom.

Erlend Spurkeland