Mannen fra Sogn og Fjordane skaffet seg en rekke ulovlige dopingstoffer for å selge dem videre. Mesteparten av stoffene ble bestilt via postordre.

Et landsomfattende dopingnettverk ble avslørt av politiet i januar i år. 23-åringen skal være en del av dette nettverket.

Fra leiligheten hjemme hos foreldrene forsynte han store deler av landet med piller og anabole steroider I over ett år overvåket politiet virksomheten.

23-åringen solgte også forskjellige legemiddel, som for eksempel Viagra til kundekretsen sin.

I retten innrømmet mannen alt han var tiltalt for. Saken ble avgjort ved tilståelsesdom

Han er også i gang med skolegang og planlegger videre utdanning den nærmeste tiden, men retten kom likevel fram til at det ikke var riktig å gjøre deler av straffen betinget.

23-åringen ble følgelig dømt til 11 måneders fengsel. Han må også betale 120.000 kroner.