METTE RISA

Mannen hadde, sammen med en annen, kjørt en personbil inn inngangspartiet på en matforretning. Han ble også dømt for å ha prøvd å gjenta opplegget på Straumen senter i Kvam.

Han var i tillegg tiltalt for å ha overfalt en mann, og tatt mobil og nøkler fra ham.

Senere skal to kvinner, som også var tiltalt i samme sak ha gått inn i den fornærmedes leilighet, og tatt penger og tabletter.

Alle tre ble frifunnet for disse anklagene, men ble dømt for en rekke andre forhold. 43-åringen ble til sammen dømt for rundt 20 forskjellige lovbrudd.