Bergen Tingrett har dømt den 40 år gamle bergenseren for overtredelse av Straffelovens paragraf 239, ved uaktsomhet å ha forvoldt en annens død ved bruk av motorvogn.

Det var i juli 2003 at kvinnen ble påkjørt i gågaten Tverrgaten ved Marken. Sjåføren av lastebilen var klar over at fotgjengeren befant seg i nærheten av lastebilen, men mistet henne til slutt av syne i speilet. Han rygget på henne, og kvinnen ble liggende delvis under forhjulet.

Døde etter ti dager

Den 83 år gamle kvinnen døde ti dager etter ulykken som følge av skadene hun pådro seg.

Tiltalte erkjente seg straffeskyldig og tilsto uforbeholdent. Rettens flertall fant at tiltalte utvilsomt har opptrådt aktsomt, men vil ikke karakterisere uaktsomheten som grov. Retten la vekt på at aktsomhetplikten ved rygging er høy, for det alltid vil være risiko for ulykker.

Rettens mindretall, en meddommer, mente at tiltalte opptrådte aktsomt og ikke kunne ha gjort noe annerledes for å hindre at ulykken inntraff.

Fikk strafferabatt

Ved vurderingen ble det lagt avgjørende vekt på at det har gått to år og ni måneder siden hendelsen inntraff. Retten la vekt på at den lange ventetiden har vært en ekstra belastning for den dømte.

Mannen er ikke tidligere straffedømt. Straffen ble satt til 90 dagers betinget fengsel, samt en bot på 10.000 kroner.