Ved å skaffe alkohol og tobakk kom jusstudenten i kontakt med unge jenter. Han var tiltalt for å ha befølt flere av dem.

Mannen ble frikjent for tre tilfeller av seksuell handling med barn under 16 år. Bergen tingrett mener dels at det ikke er bevist at berøringen er gjort med hensikt, dels at berøringen ikke kan regnes som en seksuell handling.

Han ble imidlertid dømt for ett tilfelle av seksuell handling mot en jente som var under barnevernets omsorg. Han ble også dømt for å ha skjenket alkohol og gitt tobakk til barn under 18 år, for oppbevaring av barneporno, og for brudd på våpenloven. Mannen oppbevarte en dobelløpet hagle og 71 patroner hjemme, uten at de var forsvarlig nedlåst.

Retten mener det er formildende at BT omtalte hvilket studium mannen gikk på, og hvor gammel han var. Dermed var det enkelt for folk som kjenner mannen å identifisere ham, mener dommerne.

Mannen ble dømt til 24 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.