Mannen slipper å sone ytterligere, fordi han allerede har sittet 75 dager i varetekt. 34-åringen kalte seg verge, og lagde en fullmakt som gav ham full råderett over 90-åringens interesser. Kvinnen har holdt fast ved at hun ikke trenger verge, og at hun ikke har villet gi noen fullmakt.

— Det er denne mannen som trenger verge, ikke jeg, sa hun i et intervju med BT i forrige måned.

90-åringen har flere ganger hjulpet mannen med penger. Blant annet har hun gitt ham over 16.000 kroner til ny bil, og hjulpet ham med å betale husleie, strømregning og fartsbot.

34-åringen ble dømt for å ha laget fullmakten, og for å ha forsøkt å lure personalet i banken til å utbetale 2.000 kroner fra 90-åringens konto. Han ble pågrepet utenfor Nordea i Allehelgens gate da han ville avslutte kvinnens konto og ta ut et beløp på 15.000 kroner.

På dette punktet ble han frikjent.

«Tiltaltes handlemåte kan kanskje kritiseres i den forbindelse, men det ligger ikke noe bedrageri i oppfordringen om å skifte bank», heter det i dommen.

34-åringen er også tidligere dømt for bedrageri.