11 ganger oppga advokat Knut Mannsåker falske opplysninger for å få Fylkesmannen til å betale ut penger for såkalt fritt rettsråd. Til sammen svindlet han til seg over 60.000 kroner, finner dommerne i Sunnhordland tingrett bevist.

Betinget fengsel

Mannsåker er nå dømt til 90 dagers betinget fengsel.

Saken ble avdekket i 2006, da ansatte hos fylkesmannen fattet mistanke til en salæroppgave advokaten hadde sendt inn.

I papirene han sendte til fylkesmannen oppga Mannsåker at han hadde hjulpet klienten etter at han skulle ha blitt kastet ut av leieboligen sin. Klienten har derimot forklart at han slett ikke ble kastet ut, men at Mannsåker bisto ham med spørsmål om stønad til husleie.

Undersøkelser avdekket en rekke lignende saker, og Mannsåker ble anmeldt, og etter hvert tiltalt for bedrageri og for falsk forklaring.

For snart to år siden ble han dømt på alle punkter i Bergen tingrett, og ble fradømt retten til å jobbe som advokat resten av livet.

Fikk saken opp på ny

Han anket saken, og fikk i Gulating lagmannsrett medhold i at dommeren i Bergen tingrett var inhabil. Dessuten var dommerne i lagmannsretten kritiske til at Mannsåker ikke fikk forklare seg da saken mot ham gikk for tingretten. Han var nemlig sykmeldt med ryggproblemer.

Dermed måtte saken opp på ny.

I Sunnhordland tingrett, som overtok saken, argumenterte Mannsåkers forsvarer John Christian Elden med at advokaten trodde han hadde rett på pengene han krevde utbetalt.

Det er dommerne ikke enige i. Mannsåker er funnet skyldig på alle unntatt to punkter i tiltalen.

Kan miste bevillingen

Det har ikke vært et tema i den siste rettssaken om Mannsåker skal fradømmes retten til å jobbe som advokat.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet suspenderte imidlertid bevillingen hans etter at saken ble avdekket, og venter på en rettskraftig dom i saken før de avgjør om de vil inndra bevillingen for godt.

— Jeg er selvfølgelig uenig med rettens behandling av fakta i saken. Nå vil jeg diskutere med min forsvarer om vi skal anke dommen. Utover det har jeg ikke noen kommentarer, sier Knut Mannsåker til bt.no.