Mannen må også betale 7500 kroner i bot. Dessuten har politiet inndratt en stor mengde datautstyr som har vært brukt til å laste ned det pornografiske materialet.

Normalt skulle 44-åringen vært dømt til ubetinget fengsel, men siden det er flere formildende omstendigheter i saken ble straffen mildere.

Politiet brukte tre og et halvt år på å etterforskningen. Dette får de sterk kritikk for. Retten karakteriserer tidsbruken som uakseptabel og antar at den har vært en stor belasting for den dømte sogningen.

At mannen i tillegg har erkjent straffskyld fra første stund virker også formildende.