54-åringen lastet ned bildene i en periode fra våren 1998 til sommeren 2002. Mannen kom i politiets søkelys i forbindelse med aksjon Pendulum.

Han betalte for å få tilgang til bildene og lagret dem både på datamaskinen sin og på cdplater. I retten ga mannen en uforbeholden tilståelse og saken ble dermed avgjort med tilståelsesdom.

Nordhordland tingrett mener at 54-åringen har bidratt til å opprettholde et marked for produksjon av barneporno ved å betale for materialet. Flere av bildene viser bilder av små barn som utsettes for grove overgrep fra voksne menn og retten skriver at det ikke er tvilsomt at overgrepene kan påføre barna store skader som de må slite med resten av livet.

I tillegg til fengselsstraffen blir 54-åringens pc og fire cd-plater inndratt.