Bilisten (60) var forbannet etter å ha fått bot utenfor Sunnfjord Medisinske Senter i Florø. Parkeringsautomaten var defekt, mente han, og han hadde derfor ikke hatt mulighet til å kjøpe billett.

Mannen bestemte seg for å knuse parkeringsautomaten med slegge, og spurte avisen Firdaposten om de ville være med og ta bilder. Det ville ikke avisen. Deretter gikk ferden videre til Firda, som hoppet på sleggestuntet.

60-åringen hamret løs til p-automaten var solid ute av drift.

Mannen var i Fjordane tingrett også tiltalt for omfattende trygdesvindel. Fra 2002 og tre år fremover skal mannen ha mottatt 250.000 kroner i urettsmessig uførepensjon.

I retten innrømte mannen straffskyld for trygdesvindelen. Berserkgangen med slegge derimot, den vedkjente han seg ikke.

Han argumenterte med at automaten ikke fungerte, og at gjentatt klaging på en bot ikke hadde ført frem.

Retten festet seg ikke ved tiltaltes forklaring. Nå er han dømt til 90 dagers fengsel, og til å betale 35.000 kroner i erstatning til Europark.