Fem måneder av straffen er gjort betinget. Det vil si at han slipper å sone dersom han holder seg unna nye lovbrudd i prøvetiden på to år.

Ble mobbet

Nordhordland herredsrett fant flere formildende omstendigheter i saken. Blant annet var domfelte bare 16 år da den stygge voldshandlingen ble begått. Det to år eldre offeret har også i flere år drevet og mobbet den nå 17-åringe sambygdingen.

Det ble klammeri mellom ungdommene, med det samme de traff hverandre utenfor samfunnshuset på Austrheim. Begge var beruset. Krangelen endte med at eldstemann sendte den da 16-årige gutten i bakken, med et kraftig slag mot ansiktet hans.

16-åringen gikk på kjøkkenet, og fant frem en kniv. Da denne ble tatt fra ham, gikk han ut og plukket opp en flaske. Han knuste den mot en mur, og gikk mot offeret med flasketuten i høyre hånd. Uten forvarsel, på skrå bakfra, stakk han den knuste flasken i nakken og halsen på ham.

"Kunne blitt drept"

Offeret har fortsatt stygge arr etter ugjerningen. Det var bare flaks at hendelsen ikke fikk et langt mer dramatisk utfall, påpeker herredsretten, som viser til at et stikk med flaske mot nakke/halsregionen innebærer en betydelig risiko for at vedkommende kan bli drept.

Da offeret lå i ambulansen, trodde han at han skulle dø. I månedene etter har han vært redd for å gå ut etter at det er mørkt, hatt mareritt og funnet det vanskelig å oppholde seg alene i et rom om kvelden.

I retten satte han frem krav om at 17-åringen skulle ham knappe 4000 kroner i kiropraktor-utgifter, pluss erstatning på inntil 100.000 kroner. Nordhordland herredsrett fant imidlertid ut at det ikke var sammenheng mellom ryggplagene og skadene som den knuste flasken hadde påført ham. Erstatningen ble satt til 30.000 kroner.