I forrige uke ble mannen dømt til 120 dagers fengsel i Hardanger tingrett.

I 2008 ble mannen i 30-årene anmeldt for seksuell trakassering overfor en mindreårig jente. Han sendte tekstmeldinger med seksuelt krenkende innhold til hennes mobiltelefon.

Da politiet senere ransaket Hardanger-mannens bolig, fant de ifølge dommen 100 bilder og 18 filmer som viste seksuelle overgrep mot barn.

Mannen avla en uforbeholden tilståelse i Hardanger tingrett, og samtykket i at saken ble avgjort ved såkalt tilståelsesdom.

Tilståelsen kom imidlertid etter at politiet hadde sikret seg beviser, blant annet fra beslaglagte datamaskiner. Derfor har Hardanger tingrett ikke funnet grunn til å gi nevneverdig strafferabatt.

Retten har imidlertid vurdert det som formildende at det har gått nesten ett og et halvt år fra mannen avla tilståelse, til saken ble sendt til tingretten.

I skjerpende retning har retten lagt vekt på at mannen tidligere er dømt for seksuell omgang med barn under 16 år.

I tillegg blir mannens to datamaskiner inndradd.