Fredag fikk han lest opp den knusende dommen på to år og ni måneders fengsel. Bergen tingrett finner ingen formildende omstendigheter. Mens 45-åringen mener han er utsatt for et komplott fra en rekke kvinner og en politimann, mener retten at man står over for en kynisk mann som har utnyttet flere kvinners godhet på det groveste.

— Uten troverdighet

Retten skriver blant annet at «Tiltaltes forklaring synes svært lite troverdig. Han synes å ha forklart seg om en verden slik han gjerne ønsker at den skulle være. Han synes å mangle selvinnsikt og selvkontroll.»

Og: «Det legges også vekt på at tiltalte først sørget for å få innpass i kvinnens liv for deretter å terrorisere dem. Det vises særlig til at han syntes å utnytte deres snillhet og godhet for å få innpass.»

— Klienten min var helt oppløst etter å ha fått forkynt dommen, og han mener han er uskyldig dømt. Derfor vil han anke, sier mannens forsvarer, advokat Odd Drevland til BT.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale de to kvinnene som han har voldtatt til sammen 170.000 kroner i oppreisning.

Preget for livet

Retten legger til grunn at de to kvinnene er blitt påført varige skader av mannen, og at deres livskvalitet er betydelig redusert.

Saken som nå har vært til behandling i Bergen tingrett, strekker seg helt tilbake til 1997.

Siden den gang har 45-åringen hatt kontakt med en rekke kvinner. De har i tur og orden fortalt de samme historiene. Om en høflig og sjarmerende mann de tilfeldigvis treffer på byen eller bussen, og som de innleder kontakt med. De utvikler seg også til seksuelle forhold, men fort endrer situasjonen seg.

Mannen har fremstått som kontrollerende og truende overfor kvinnene. Flere forteller om vold og grov sjikane.

Etter hvert som kvinnene har prøvd å avslutte forholdene, skal mannen blant annet ha ringt rundt til slekt og venner av ofrene og sjikanert dem. Han skal ha spanet på kvinnene, oppsøkt dem på jobb og fremstått som truende. Flere av kvinnen har fått opprettet besøksforbud.