Det fremgår av en dom avsagt i Bergen tingrett. Kvinnen er i 50-årene og er dømt til 90 dager i fengsel. Halvparten er betinget.

Hun er også dømt til å betale 132.000 kroner i erstatning til Bergen kommune, ettersom kommunen har tilbakebetalt underslaget hun gjorde.

— Det er en alvorlig sak, og vi tar dommen til etterretning, sier politiadvokat Anders Johnsen ved Hordaland politidistrikt.

Han ba om at kvinnen ble straffet med fem måneder ubetinget fengsel.

— Det er Statsadvokaten som tar stilling til ankespørsmålet, sier Johansen.

Fikk tilgang til konto

Fra høsten 2006 til sommeren 2011 hadde hun avtale med kommunen om å være støttekontakt for den psykisk utviklingshemmede kvinnen.

Hun var med kvinnen inntil fem timer i uken, slik at hun fikk mulighet til å delta på ulike fritidsaktiviteter utenfor hjemmet.

I januar 2010 gikk hun til banken med kvinnen, der hun fikk tilgang til klientens konto etter at det ble skrevet ut en fullmakt.

50 uttak fra kontoen

Fra 23. mars 2010 begynte hun å ta ut penger fra kvinnens konto. Frem til juli 2011 foretok hun 50 uttak på til sammen 179.000 kroner, men det fremgår av dommen at deler av pengene gikk til å betale for klienten.

I dommen heter det at støttekontakten disponerte klientens konto nærmest som sin egen.

— I samråd med min klient har vi bestemt oss for å anke dommen. Vi mener beløpet som er lagt til grunn i dommen er for høyt, sier Eirik Nåmdal, kvinnens forsvarer.

Tok opp lån

Sommeren 2011 ble kommunen varslet om at den psykisk utviklingshemmede ikke hadde betalt husleie på flere måneder. Kommunen sjekket bankutskrifter og så de mange uttakene.

Underslaget ble avdekket og kvinnen anmeldt. I avhør tilsto hun underslaget og forklarte det med at hun hadde dårlig økonomi og handlet en rekke gjenstander for å kompensere med at hun var seksuelt misbrukt i ung alder.

I mai 2010 ble det tatt opp et forbrukslån i klientens navn, noe som er «ekstra graverende» ifølge dommen. Der heter det at etterforskningen ble liggende i bero fra november 2010 til oktober 2011, uten at hun kan lastes. Kvinnen purret til og med på politiet for å få vite hvor saken sto.

— Det ble gjort et skifte av etterforsker og saken ble liggende, sier Anders Johnsen.