Faren slo flere av barna sine med en ledning. Han slo også med hånden og med en pinne. Den yngste datteren var bare seks år gammel da faren slo henne med en ledning, skriver Bergensavisen.

Tingretten dømte faren til 359 timers samfunnsstraff. Han ble også dømt til å betale fem av barna sine 50.000 kroner hver i erstatning.

Faren anket dommen, og i Gulating lagmannsrett ble straffen skjerpet til fengsel i ett år og ti måneder.

I dommen blir det i skjerpende retning lagt vekt på at overgrepene har pågått i forholdsvis lang tid.

«Handlingene er begått overfor fem barn i en alder hvor avhengighetsforholdet til sine foreldre er svært sterkt», heter det i dommen.