En 50 år gammel mann fra Sogn og Fjordane er i Sogn tingrett dømt til ubetinget fengsel i ett år og åtte måneder for å ha utnyttet en psykisk utviklingshemmet kvinne seksuelt.

Ved to tilfeller i juni i fjor skal mannen ha gjennomført samleie med kvinnen, som til daglig bor i en omsorgsbolig tilknyttet et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede.

— Var kjærester

Kvinnen har i dommeravhør forklart at de aktuelle samleiene ble gjennomført med tvang, men retten valgte å frikjenne mannen for voldtekt.

Hun har tidligere vært innlagt ved flere psykiatriske institusjoner, og i 2007 ble kvinnen funnet å være moderat psykisk utviklingshemmet.

I retten sa 50-åringen at de to hadde et kjæresteforhold, og at den seksuelle kontakten kom som en konsekvens av dette.

Han forklarte videre at han ikke fikk inntrykk av at kvinnen var psykisk utviklingshemmet, men at hun tvert imot virket helt normal.

Han avviste derfor at han hadde utnyttet henne.

Tidligere dømt

Mannen innrømmet at de to hadde sex i hennes leilighet ved ett tilfelle, men forklarte i retten at han angret på dette i dag.

Det andre tilfellet skal ha skjedd to dager senere, på en hytte som domfelte disponerer.

Mannen benektet at det skjedde noe på denne hytteturen, men retten har lagt til grunn at de to hadde seksuell kontakt også her.

I tillegg til fengselsstraff er han dømt til å betale 125.000 kroner i oppreisning til kvinnen.

50-åringen ble i fjor dømt for samme forhold, den gangen var fornærmede en annen kvinne ved det samme bofellesskapet.