18-åringen ble avslørt av overvåkingsbilder, ifølge dommen fra Bergen tingrett. Bildene viste at de to kom gående arm i arm inn på YMCA-hostellet, der 18-åringen bodde 18. mai i år.

«Sparket og slo»

Til politiet fortalte kvinnen at hun ble dratt med til hostellet, og at hun hadde strittet imot, slått, sparket og forsøkt å komme seg løs. Hun gjentok forklaringen i et senere politiavhør.

Anmeldelsen førte til at den 23 år gamle soldaten ble pågrepet på Haakonsvern. Han ble plassert på glattcelle og måtte gjennomføre kroppslig undersøkelse. Voldtektssaken ble i sommer henlagt av politiet som intet straffbart forhold, etter at politiet innhentet overvåkingsbilder.

Også i retten fastholdt kvinnen at hun ble voldtatt, uten at retten trodde på forklaringen hennes.

Samfunnsstraff

Mens fagdommeren gikk inn for syv måneders fengsel, hvor en del ble gjort betinget, mente meddommerne at samfunnsstraff var tilstrekkelig. Flertallet mente at tiltaltes unge alder og umodenhet måtte være avgjørende, og landet på at 240 timers samfunnsstraff var passende.

Kvinnen må i tillegg betale fornærmede oppreisningserstatning på 40.000 kroner. Retten viser til at 18-åringen har svak økonomi.

Retten peker på at den falske anklagen har vært en stor belastning for fornærmede. Han har hatt søvnproblemer, opplevd økt stress, og gått til behandling hos psykolog.