– Jeg er blitt dømt for at jeg vil ta vare på ungene mine, sier mannen til BT.

Nordhordland tingrett dømte mannen til 30 dagers betinget fengsel og en bot på 7000 kroner.

Dramaet skjedde i fjor sommer. Da moren ikke fikk barna tilbake etter ferien, dro hun for å hente dem. Men etter en opphisset diskusjon, endte det med at faren låste døren.

Dermed gikk moren til politiet.

– Har rett til å ta meg av barna

19 dager etter avtalt dato dro moren på nytt til farens hjem. Denne gangen hadde hun med seg namsmannen. Denne gang fikk hun dem med seg uten dramatikk.

At 26-åringen ikke leverte barna tilbake til avtalt tid, begrunner han med at ett av barna trengte psykologisk utredning.

– Jeg har rett som far til å ta meg av mine barn. Den eldste slet. Derfor tok jeg kontakt med barnevernet, som sendte meg videre til en psykolog. Barnet var to ganger hos psykologen.

Ifølge faren var det uenighet mellom ham og moren om hvordan barnets helsesituasjon skulle håndteres.

Nordhordland tingrett mener det er bevist at 26-åringen brøt straffelovens § 216, den såkalte kidnappingsparagrafen, da han holdt dem tilbake.

Retten tror ikke på mannens påstand om at han ikke forsto at dette var ulovlig og at han oppfattet samværsavtalen som midlertidig og derfor kunne fravikes.

– Dramatisk for barna

Dommerne legger i straffskjerpende retning vekt på at 26-åringen opptrådte aggressivt da moren kom for å hente barna første gang. Retten tror også at dette må ha blitt oppfattet som dramatisk av barna.

I formildende retning nevner retten at barna ikke opplevde oppholdet hos barna som vanskelig og at de er vant til å være hos ham i lengre perioder. Moren var heller ikke redd for omsorgssvikt.

Mannen føler det som svært urettferdig at han er dømt for dette.

– Hvor mange mødre blir dømt for å holde barnet igjen slik? Jeg vet om fedre som har anmeldt tilsvarende ting, men der det ikke skjer noe. Dette er ganske fortvilende. Denne dommen viser at menn på langt nær har de samme rettighetene som kvinner i dette landet.

– Hvis du ser tilbake på det som skjedde – hva ville du eventuelt gjort annerledes nå?

– Egentlig ingenting.

– Helt feil

Ifølge dommen fungerer samværsavtalen mellom de to foreldrene bra nå.

– Til dels bra. Jeg er veldig opptatt av ungene mine og ringer dem hver dag, sier han.

Også mannens advokat, Erik Johan Mjelde, er kritisk til dommen.

– Veldig trist siden han gjorde dette fordi han følte han måtte gjøre det av hensyn til barna. Dessuten visste alle hvor barna var og at de hadde det bra. Da blir det feil å bruke en bortføringsbestemmelse, sier han.

Mannen sier til BT at han vil anke dommen.